Prelucrarea datelor

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Bianca Popp este un brand detinut de Tipare Necunoscute SRL, cu sediul in Bucuresti, Drumul Balta Arin nr. 6-24, cladirea C, biroul 51, sector 3, Bucuresti.

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

 1.  Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
www.biancapopp.com va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date cu caracter personal sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. In acest sens, va aducem la cunostinta ca orice comunicare de la dvs efectuata printr-o adresa de e-mail sau prin mesaje text electronice, presupune acceptul dumneavoastra cu privire la utilizarea serviciilor respectivului tert in vederea diseminarii datelor cu caracter personal (de exemplu utilizarea yahoo mail sau gmail, SMS-uri prin operatori de telefonie, etc).

 1.  Ce date cu caracter personal prelucram?
  De la caz la caz, Bianca Popp prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la:
 •  Date de identificare (nume si prenume, cod numeric personal, serie si numar buletin/date pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura, imaginea);
  •    Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon)
  •    Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);
  Lista acestor date poate varia in functie de interesul pe care il manifestati fata de  bunurile sau/si serviciile promovate de catre noi,  sau de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre  BIANCA POPP. Datele cu caracter personal sunt cele  obtinute direct de la dumneavoastra sau de la terti.
 1.  In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:
–     furnizarea serviciilor
–    marketing pentru promovarea oricaror bunuri si/sau servicii oferite de BIANCA POPP;
–    transmitere catre terti contractanti, in conditiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii postale, firme de contabilitate sau alti mandatari contractati de catre BIANCA POPP pentru exercitarea intereselor sale legitime.

In vederea derularii relatiei contractuale sau in vederea promovarii bunurilor si serviciilor BIANCA POPP, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană.

 1.   Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre BIANCA POPP?

Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.
Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele BIANCA POPP. Puteti solicita oricand intreruperea prelucrării în acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

 1.  Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:
•    partenerii contractuali (de exemplu compania de contabilitate, compania de relatii publice sau marketing);
•    terti subcontractanti (de exemplu societatile prestatoare de servicii postale sau de curierat);
•    ANAF, in vederea respectării legislaţiei;
•    Actionarii, asociatii si administratorii companiei detinatoare a brandului Bianca Popp;
•    alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale);
•    terti in cazul cesionarii/transferului drepturilor contractuale.

 1.  Se pot transmite datele in afara tarii?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in state din Uniunea Europeana, in scopurile mai sus mentionate. In toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 1.  Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 1. a)    Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu BIANCA POPP
 2. b)    Dreptul la rectificare: dreptul de a obţine din partea BIANCA POPP , fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
 3. c)    Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele BIANCA POPP, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 4. d)    Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand BIANCA POPP nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale BIANCA POPP prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
 5. e)    Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre BIANCA POPP, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.
  f)    Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
  g)    Dreptul de a va adresa justitiei;
 6.  Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre BIANCA POPP?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre BIANCA POPP  pe perioada in care sunteti client al  BIANCA POPP, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date.
Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea respectivelor drepturi, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:
•    prin  e-mail, la adresa: dataprotection@biancapopp.com
•    in scris prin formularea unei cereri, la sediul TIPARE NECUNOSCUTE S.R.L situat in Str. Drumul Balta Arin, nr 6-24, cladirea C, biroul 51, sector 3, Bucuresti.
Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul www.biancapopp.com.